در وصف فعالیتهای حوزه حقوقی این مجموعه میتوان چنین گفت که یکی از اهداف اصلی پایه گذاری این موسسسه توسط مدیران ودست اندرکاران آن از روز نخست استفاده از استعدادها و ظرفیتهای بالقوه موجود در خود با توجه به کسب تجربه کافی درحوزه فعالیتهای قضایی وحقوقی انجام شده طی سنوات قبل درسازمانها وارگانهای دولتی وتخصصی بوده لذا با این نگرش شاخص ترین خدماتی که این شرکت ازبد وتاسسیس از سال 1392الی تا کنون جهت رفاه حال مشتریان عزیزهمچنین هموطنان گرامی چه دراستان بوشهر وچه دراقصان نقاط کشور پهناور ایران بر اساس آمارهای موجود در بایگانی انجام داده ومی دهد جذب و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب پرونده های حقوقی از انواع مختلف شامل ثبتی / کیفری/ امور اراضی ومنابع طبیعی / حوزه مسکن وشهرسازی /طرحهای هادی روستایی وجامع شهری /وصول مطلبات ودیون و.حوزه تجارت وبازرگانی و اعمال ماده 477 دیوان عالی و….. می باشد که این امر بر پایه واساس آیتم های مشروحه ذیل استوار است .

الف:تسلط شاخصترین فرد این شرکت (مدیر عامل مجموعه) بر انجام فرایند رسیدگی وانجام اینگونه پرونده ها می باشد که ایشان عمرگرانبار خود را در راه کسب تجربه وتلاش درخدمت رسانی شایان طی مدت 26سال قبول مسئولیتها وپست های مختلف در نهادها ومراکز حساس خدمت رسان بصورت استخدام ثابت بوده که اکثر مسئولیتها و وظائف محوله به ایشان وقف رسیدگی به پروندهای مهم حقوقی ویا موارد مشابه صرف شده که این امربسیار حائز اهمیت و دارای ارزش بالایی اجرایی میباشد

2- در وحله دوم استعداد وافربنیان گذاران این مجموعه در همکاری وراه اندازی مراکزمهم حقوقی در سطح شهرستان بوشهر(مانند موسسه حقوقی عدالت گستر ابوشهر) وشهرستان های دیگر مانند (موسسه حقوقی عصر اعتماد پارسه کنگان ) وقرارداد مشارکت مستقیم با موسسه حقوقی آوای عدالت راشنو مستقردرکلان شهر تهران ونمونه های دیگرنمایان است

3- پذیرش و پیگیری 250پرونده مختلف طی چند سال گذشته در دفتر خود شرکت فاخر سازه مهرگان گسترش از دیگر خدمات قابل ارائه است لذا به دلیل اهمیت این حوزه این مجموعه در سالهای اخیر پیشرفتها وسرمایه گذاری عظیمی را در این راه انجام داده که بارز ترین آنها استخدام ، بکارگیری وهمکاری مشارکت مدنی با موسسه حقوقی داوری دادفراکسیر لیان با مدیریت آقای خلعتی بر اساس قرارداد کتبی شماره ………….. مورخه:…………… وخانم دکتر سمیرا رزمی وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل ومشاور حقوقی مستقیم مجموعه براساس قرارداد شماره : مورخه : همچنین دیگردوستان حقوقی بازنشسته که در مراکز حقوقی مشغول فعالیت بوده اند و هم اکنون بصورت پاره وقت دراختیار سیستم هستند نام برد.

نحوه پذیرش ومدارک لازم جهت تشکیل پرونده درواحد حقوقی دفتر شرکت فاخرسازه مهرگان گسترش :

1- جلسه مصاحبه نخستین فرد متقاضی در بدو ورود بامشاورحقوقی و وکیل ثابت شرکت که بر اساس نوبت بندی ازپیش تعیین شده طبق تایم وقت (45دقیقه)و با ارائه مستندات لازم از سوی ایشان انجام خواهد شد. (شایان ذکر است به دلیل اهمیت موضوع واثر بخش نبودن مصاحبه اول این جلسات به چند مورد برسد)

2- در وحله دوم تشکیل کارگروه مشترک اعضاء ومسئولین حقوقی مبنی بر بررسی سریع موضوعات ارائه شده در راستای اخذ استعلامات اولیه جهت تعیین تکلیف دقیق نقشه راه فرایند اجرای کارونتیجتا در صورت تایید درخواست (خواسته موکل در پرونده ) همچنین مثبت بودن استعلامات کسب شده توسط واحد حقوقی (که کلیه این فرایند با هزینه شرکت و بصورت رایگان می باشد ) مراتب در دستور کار قرار گیرد که این امر توسط مدیریت واحد ابلاغات حقوقی این مجموعه بصورت ارسال پیامک ازپنل سامانه مرکزی پیامکی به متقاضی جهت مراجعه وپیگیری روند مرحله دوم ارسال وابلاغ خواهد شد.

3- درمرحله سوم فرد متقاضی می بایست بعد قبول شرایط همکاری و روشهای اجرایی که با توجه به توجیحات وجلسات مشاوره ایی انجام شده ضمن تهیه مدارک تامین دلیل حقوقی لازم جهت شروع بکار وقرارداد همکاری بشرح ذیل وتسلیم رونوشت کامل آن به دفتر حقوقی اقدام به ثبت نام در سامانه مرکزی مشتریان وعقد قرارداد نهایی ( براساس فرم نمونه ) همچنین واریز حقوق قانونی همچنین هزینه های دادرسی وغیره که طبق مقررات کانون وکلا وسایر نهادها مشخص شده نماید . که این امر میبایست نتیجتا منتهی به توافق به عقد قرارداهای بین طرفین منتهی شود (طبق فرم 7برگ مصوب نمونه)همچنین اقدام به ارائه سند تفویض اختیارقانونی خود بصورت وکالت نامه اسناد رسمی دراین دفاتر به مجموعه ودرادامه تکمیل وتایید فرم سه برگ رسمی حقوقی کانون وکلای دادگستری جهت استفاده وکیل پایه یک در محاکم قضایی ودر آخرارائه تعهدات شامل ضمانت نامه بانکی (چک یا سفته یا اسناد مالی معتبر) مبنی برپرداخت دستمزد توافقی انجام کلی فرایند کاردر پایان وحصول نتیجه با ارائه سند معتبر ضمنا بر اساس مقررات مالیاتی وقانونی مالیات ارزش افزوده وکلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده متقاضیان خواهد بود که در بندهای مالی قرارداد قید خواهد شد .

برای مشاهده نمونه وکالت نامه و سند تعهد رسمی اینجا کلیک کنید

برای مشاهده صورت وضعیت نرخ گذاری دستمزد خدمات حقوقی-فنی اینجا کلیک کنید

1- رونوشت دادخواستها خصوصا دادخواست نخستین از شروع پرونده در بازپرسی تا مراحل عد حقوقی و رسیدگی
2- رونوشت شکوائیه قضایی برابرفرم وکلیه ابلاغات الکترونیک ارسال شده به طرف مقابل پرونده
3- لوایح اولیه وکلای طرفین پرونده(هم شاکی وهم متشاکی ) و کلیه مکاتبات در همین خصوص که احتمال تاثیر گذاری مناسب در روند پیگیری واثبات حقوق مادی ومعنوی موکل کمک نمایند
4- کلیه آراء صادرشده در دادگاه بدوی /تجدید نظر /بازپرسی / یا سایر حوزهای قضایی وحقوقی ارگانهای مربوطه مانند شورای حل اختلاف کمسیونهای شهرداری مسکن دیوان عدالت اداری و………….
5- کلیه مکاتبات به دادستانی- قضات- تحقیقات مراجع انتظامی و غیره که درراستای اجرای حقوقی جزییات پرونده صورت پذیرفته به همراه ضمائم آنها .
6- کلیه ابلاغیه های قضایی و انتظامی والکترونیک قضایی به همراه تامین دلیلهای حقوقی وپیوستهای آنها
7- درصورت فوت طرفین پرونده (گواهی فوت) وبرگه حکم انحصار وراثت به همراه کپی کارت ملی وشناسنامه وراث قانونی مرحوم
8- استشهادیه یا مباهینامه ها یا داوری نامه های عادی وحقوقی که در خوصوص روند همین پرونده بوده وتاثیر گزار هستند
9- در صورت ملکی یا ثبتی بودن پرونده ارائه 1- نقشهای دقیق وگواهی مختصات زمین یا ابنیه در آن 2- قولنامه های خرید وفروش تا سه پشت قبل معامله چه در بنگاهای املاک یا بصورت دست نویس 3- اصل سند واصل وکالتنامه های انتقال قطعی تنظیمی در دفاتراسناد رسمی بین طرفین کپی 4- شناسنامه خریداران وفروشندگاه به همراه کارت ملی معتبر ایشان لازم وضروری میباشد

نحوه پذیرش ومدارک لازم جهت تشکیل پرونده گزینشی پرسنل مورد نیاز فعالیت در دفتر شرکت فاخرسازه مهرگان گسترش

سامانه ثبت نام پرسنلی

1- جلسه مصاحبه نخستین فرد متقاضی عضویت واستخدام در مشاغل مورد نیازشرکت فاخر سازه مهرگان گسترش در بدو ورود با مدیر عامل و مسئول گزینش که بر اساس نوبت بندی ازپیش تعیین شده طبق تایم وقت (45دقیقه)و با ارائه مستندات لازم سجلی و تخصصی ( براساس نمونه فرم ) از سوی ایشان انجام خواهد شد. (شایان ذکر است به دلیل اهمیت موضوع واثر بخش نبودن مصاحبه اول این جلسات به چند مورد برسد)

2- در وحله دوم تشکیل کارگروه مشترک اعضاء ومسئولین گزینش استخدامی مبنی بر بررسی سریع سوابق شخص مستخدم و تحقیقات محلی ومیدانی همچنین اخذ استعلامات اولیه از ادارات ونهادهای ذی ربط جهت تعیین مهارتها و ویژگیهای فردی متقاضی خصوصا عدم داشتن سوء پیشینه کیفری در صورت تایید درخواست (توسط هیئت مدیره ومدیر عامل ) همچنین مثبت بودن استعلامات کسب شده توسط واحد حقوقی وگزینش (که کلیه هزینهای آن به عهده درخواست کننده می باشد ) جمع بندی و مراتب موافقت شروع دوره اول آموزشی و استخدام موقت توسط مدیریت واحد ابلاغات حقوقی این مجموعه بصورت ارسال پیامک ازپنل سامانه مرکزی پیامکی به متقاضی جهت مراجعه وتحویل محل کار ولوازم مورد نیازدوم ارسال وابلاغ خواهد شد.و فرد می تواند فعالیت خود را با دستور موقت بصورت آزمایشی شروع نماید

*ضمنا یاد اوری این موضوع بسیار حائز اهمیت است که فرد بکارگیری شده تا مدت 45روز کاری تحت دوره آموزش فراگیر وصرف هزینهای آن توسط امو مالی شرکت قرار خواهد گرفت و در پایان دوره آزمونهای عملی وکتبی نیز از ایشان اخذ خواهد شد که ملاک ادامه همکاری منوط به کسب نمره 75 در آزمون کتبی و نمره 85 در آزمون عملی می باشد در غیر اینصورت شرکت هیچ گونه تعهد استخدامی به فرد نداده ومسئولیت آن را به عهده نمی گیرد همچنین فرد متقاضی نیز باید جبران خسارات وارده را به شرکت نمایند لذا در صورت عدم توجه به اخطارهای گفته شده از تضامین بانکی ایشان برداشت وکسر خواهد شد *این شرکت در جهت سهولت ارتباط گیری مشتریان ومتقاضیان تعداد پنج خط تلفنی دایر کرده که براساس اطلاعیه در همین سایت در معرز دید قرار دارد وعزیزان می توانند صبح ها از ساعات 8:30 الی 15:00 وعصرها از ساعت 18:الی 22 تماس حاصل نمایند

برای مشاهده لیست مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده پرسنلی اینجا کلیک کنید

نمونه قرارداد آموزشی پرسنلی

 

نمونه قراردادهای تجاری همکاری حقوقی و ثبتی-  شماره 01

نمونه قراردادهای تجاری همکاری حقوقی و ثبتی-  شماره 02

نمونه قراردادهای تجاری همکاری حقوقی و ثبتی-  شماره 03

نمونه قراردادهای تجاری همکاری حقوقی و ثبتی-  شماره 04