کار گروه اجرایی پروندهای ثبتی شرکت فاخر سازه مهرگان گسترش فعالیت خود را براساس تجارب ارزشمند بدست آمده از عملکرد سازمانی ( پست سازمانی مدیر عامل ودیگر همکاران در حوزه مسکن و….) و ادارات تخصصی بصورت پرسنلی همچنین با سرمایه گذاری کلان مالی در نیل به اهداف تعیین شده شامل اخذ مجوزات  قانونی همچنین اجاره مکان مخصوص فعالیت طی سالهای متمادی و در ادامه تجهیز و  خریداری دستگاهای فنی مهندسی کاربردی و تامین پرسنل مجرب با ارائه دورهای آموزشی گسترده   ونتیجتا استخدام پرسنل حقوقدان ومجرب از سال 1392 در حوزه کل استان بوشهر شروع شد که حاصل تلاش وخدمات شایان این مجموعه دعوت به همکاری و پذیرش این شرکت به عنوان پیمانکار ومشاور تخصصی اجرای نقشهای سه فرکانسه با دستگاه جی پی اس ماهواره rowr تحت نظر اداره کل ثبت اسناد واملاک استان بوشهر بصورت قرارداد مستقیم طرح برون سپاری (براساس متن قرارداد پوستی در همین سایت) در مورخه 1397/05/20 وشماره قرارداد 97/121/8924  نمایان می باشد.

 

این شرکت در حوزه گسترده الف: انجام پروندهای اداری وحقوقی ثبت اراضی با کاربریهای مختلف و درمحیط های گوناگون شامل :1- کشاورزی 2- مسکونی 3- تجاری 4- باغ ویلا وگردشگری 5- ابینه های صنعتی وکشاورزی ومراتع چراء دام ونگهداری طیور وسایر ….. موارد انجام وظیفه وخدمت رسان نه تنها مردم شریف وخون گرم استان بوشهر بلکه دیگر استانهای دیگر کشور نیز در حوزه کاری فنی مهندسی این شرکت قرار داشته اند
ب: انجام پروندهای تفکیک اراضی کشاورزی ، آپارتمان ، زمینهای مسکونی به قطعات مشخص به همراه تسلط وتجارب ارزنده شغلی در کاشت نقاط ومشاوره در امر طرحهای هادی روستایی وشهری همچنین ویژه گیهای مدل شهرسازی

برای مشاده نمونه نقشه ثبتی تفکیکی کلیک کنید

برای مشاهده فرم خام گواهی مختصات ملک اینجا کلیک کنید

ج: انجام کلیه موارد مختلف نقشه برداری مانند توپوگرافی ، هیدروگرافی ، سه فرکانس با دستگاه شمیم (روور) نقشه برداری دریایی ، هوایی با وسیله پهبادی ، کاشت نقاط در سیستم اینترنت ونقشه های ماهواره وگوگل ارت وسایر موارد که این امر میسر نگردید بجز با کسب تجربه وقبول زحمات فراوان همچنین رویکرد بروزرسانی واستفاده از علم وتجهیزات نوین این حوزه

 

نحوه پذیرش پروندهای ثبتی :

1- جلسه مصاحبه نخستین فرد متقاضی در بدو ورود بامشاور وکارشناسان این حوزه ومشاور حقوقی ثابت شرکت که بر اساس نوبت بندی ازپیش تعیین شده طبق تایم وقت (45دقیقه)و با ارائه مستندات لازم از سوی ایشان انجام خواهد شد. (شایان ذکر است به دلیل اهمیت موضوع واثر بخش نبودن مصاحبه اول این جلسات به چند مورد برسد)

2- در وحله دوم تشکیل کارگروه مشترک اعضاء ومسئولین فنی مهندسی مبنی بر بررسی سریع موضوع ارائه شده در راستای اخذ استعلامات اولیه جهت تعیین تکلیف دقیق نقشه راه فرایند اجرای کارونتیجتا در صورت تایید درخواست (خواسته موکل در فرم تقاضا ) همچنین مثبت بودن استعلامات کسب شده توسط واحد فنی ثبتی مراتب در دستور کار قرار گرفته که این امر توسط مدیریت واحد ابلاغات حقوقی این مجموعه بصورت ارسال پیامک ازپنل سامانه مرکزی پیامکی به متقاضی جهت مراجعه وپیگیری روند مرحله دوم ارسال وابلاغ خواهد شد.

3- درمرحله سوم فرد متقاضی می بایست بعد قبول شرایط همکاری و روشهای اجرایی که با توجه به توجیحات وجلسات مشاوره ایی انجام شده ضمن تهیه مدارک تامین دلیل حقوقی ثبتی لازم جهت شروع بکار وقرارداد همکاری بشرح ذیل وتسلیم رونوشت کامل آن به دفتر شرکت اقدام به ثبت نام در سامانه مرکزی مشتریان وعقد قرارداد نهایی ( براساس فرم نمونه ) همچنین واریز حقوق قانونی همچنین هزینه های مالی اداری وغیره که طبق مقررات نظام مهندسی واداره ثبت شهرستان وسایر نهادها مشخص شده نماید . که این امر میبایست نتیجتا منتهی به توافق به عقد قرارداهای بین طرفین منتهی شود (طبق فرم 7برگ مصوب نمونه)همچنین اقدام به ارائه سند تفویض اختیارقانونی خود بصورت وکالت نامه اسناد رسمی دراین دفاتر به مجموعه ودرادامه تکمیل وتایید فرم سه برگ رسمی حقوقی کانون وکلای دادگستری جهت استفاده وکیل پایه یک در محاکم قضایی( درصورت نیاز) ودر آخرارائه تعهدات شامل ضمانت نامه بانکی (چک یا سفته یا اسناد مالی معتبر) مبنی برپرداخت دستمزد توافقی انجام کلی فرایند کاردر پایان وحصول نتیجه با ارائه سند معتبر ضمنا بر اساس مقررات مالیاتی وقانونی مالیات ارزش افزوده وکلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده متقاضیان خواهد بود که در بندهای مالی قرارداد قید خواهد شد .

نمونه قرارداد نهایی

نمونه وکالت رسمی تفویض اختیار

راهنمای تعرفه ی دستمزد نقشه برداری 1400

سامانه ثبت نام متقاضی پرونده ثبتی

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده درواحد فنی مهندسی دفتر شرکت فاخرسازه مهرگان گسترش :

1- -ارائه توضیحات کامل درخصوص نوعیت درخواست توسط متقاضی از مجموعه شرکت به صورت کامل(ضروری)
2-بعد از تاییده مصاحبه تکمیل فرم های 1،2،3،4و درخوئاست کتبی از مدیریت (1واحد ضروری)
3-مدارک سجلی متقاضی اصلی شامل:1- شناسنامه تمام صفحات2- کارت ملی3- پایان خدمت4- عکس 1عدد(هرکدام دو برگ ضروری)
4-پرداخت هزینه ثبت سامانه و استعلام:350000- 500000-1500000-2500000ریال فرم 2(1واحد متقاضی)
5-مدارک ثبتی ملک شامل:1- بنچاق 2- سند سیم سرب3- سند تک برگ کاداستر4- اصلاحات اراضی یا محلی ساده(2برگ ضروری)
6-مدارک تاییدرسمی احراز شناسایی موقعیتی ملک شامل:استشهادشوراو دهیار- استشهاد ثبتی تایید در دفترخانه های رسمی(دوبرگ برابر اصل)
7- کروکی خطی براساس مقیاس 10000/1 و نقاط کمکی به همراه قولنامه بنگاه املاک یا دفاتر رسمی(2برگ برابراصل)
8- نقاط دقیق UTMازمحل ملک که مورد تایید دفاتر فنی با دو نقطه ی کمکی باشد(2برگ برابراصل)
9- انجام نقشه برداری کاداستربر اساس طرح شمیم اداره ثبت (2برگ برابراصل)
10- تسلیم کلیه مکاتبات اداری انجام شده بانهادها و ادارات وشرکت ها اهم از حقوقی یا اداری درخصوص موضوع درخواست(2برگ برابراصل)
11- تسلیم کلیه اوراق پرونده حقوقی یا کیفری درصورت داشتن دعاوی درمراجع قضایی(2برگ برابراصل)
12- تسلیم کلیه اوراق اعطای وکالت به وکلای دادگستری در صورت تشکیل پرونده در مراجع قضایی(2برگ برابراصل)
13- تسلیم کلیه اوراق اعطای وکالت به اشخاص حقیقی /حقوقی در صورت تشکیل پرونده دردفاتر اسناد رسمی(3برگ برابراصل)
14- تسلیم کلیه اوراق گواهینامه صادره حصر وراثت به همراه کارت ملی همهی وراث درصورت فوت مالک اصلی یا ورثه(2برگ برابراصل)
15- فرم تعیین آدرس و تلفن ضروری کلیه وراث ذی نفع مال یا ملک/موضوع درخواستی(3برگ برابراصل)
16- پوشه روغنی زرد رنگ و گیره فلزی (2عدد)
17- تسلیم کلیه فیش ها یا اوراق مالی پرداختی به هر نحوه یا موضوع درخصوص پیگیری مورد درخواست درج شده در فرم شماره یک (2برگ برابراصل)
18- همکاری در امر انجام فرایند تامین دلیل و بازدید های میدانی به صورت مستمرتوسط کارشناسان
19- درصورت نیازآماده سازی میدانی شهود و مطلعین به تعداد لازم
20- پرداخت هزینه های غیر مترقبه اداری وجوهات دولتی ابلاغیه جهت تکمیل پرونده یا استعلام
21- تسلیم کلیه اوراق تقسیم نامه ارثی با صلح نامه در صورت امرعادی یا در دفاتر اسناد رسمی(2برگ)
نکته:لازم به ذکر است تشکیل پرونده با نظر کارشناسان مرجع انجام خواهد شد. نواقص در حین عملیات اجرایی برطرف میگردد.

نکات ضروری لازم در خصوصی رعایت اصول پرونده سازی ثبتی اراضی مختلف
1*حدود زمین های کشاورزی(یعنی حدود اربعه،چهارگوشه زمین) با خاکریزبه طول 1مترتا1مترونیم حتما باید قبل از انجام شمیم مجزا باشد.
*اگر زمین دارای سند سیم سرب یا عادی است حدود اربعه به زمین های مجاور باید قید شده باشد.
*نوع زمین باید مشخص شود(یعنی زمین دارای اشجار یا بوته های بزرگ یا شخم کشاورزی و درختچه های کشاورزی یا زمین لخت میباشد) زمین لخت یک قسمت دارای شوره زار(غیرقابل کشت)یک قسمت زمین شیرین(قابل کشت).
*** درعملیات ثبتی کشاورزی آبراه جزء زمین محاسبه نمیگردد***
***قبل از انجام نقشه برداری شمیم تشکیل پرونده- اخذ هزینه- مطالعه پرونده(اوراق)- بررسی منطقه در گوگل ارت و شناسایی مالکین و پیشینه بسیار حائز اهمیت است***
*کارشناس کاداستر که کارنقشه برداری انجام می دهدحداقل باید لیسانس نقشه برداری داشته باشد درغیراین صورت مجوز نقشه برداری ندارد.
اجرا ونیابت وکالتی پرونده های ثبتی – تفکیک اراضی کشاورزی- تفکیک آپارتمان- اخذ سند تک برگ یا تبدیل سنددفترچه ای به تک برگ که شامل مراحل زیرمیباشد:

مشاهده تفاهم نامه با اداره ثبت