م

  1. در جهت اشاعه  فرهنگ خدا پسندانه قرض الحسنه  این صندوق به همت وتلاش جناب مهندس ابراهیم دراهکی مدیر عامل محترم شرکت فاخر سازه مهرگان گسترش  و با سرمایه گذاری شخصی ایشان  به مبلغ یک میلیاردتومان اندوخته اول از تاریخ: 1398/05/13 با رویکرد  رفاه حال پرسنل  خدوم شرکت همچنین کمک به مشتریان بی بضاعات که توان مالی پرداخت حق پیش پرداختها پروندهای ثبتی وحقوقی ارائه داده خود به شرکت علی الخصوص افرادی که سیر رسیدگی به پروندهای آنها رو به اتمام و نوبت پرداخت سر رسید  کل دستمزد اجرای کار و انجام تعهدات آنها رسیده بود که متاسفانه بضاعت پرداخت مالی را نداشتند و البته  همت و عنایت ویژه مدیریت و پرسنل مومن  وانسان دوست بانک  رسالت شعبه مرکزی بوشهر  افتتاح وشروع بکارنمود. که در طول این سالها خدمات و وامهای خیرخواهان متعددی را به پرسنل ومشتریان خود اعصاء نموده لذا به منظور اطلاع رسانی مفید تر شرایط استفاده از تسهیلات اعصائئ کم بهره این صندوق موارد به اختصار و به شرح ذیل خدمتتان ایفاد می گردد  و امید است با دعای خیر شما عزیزان وعنایت ویژه خداوند کریم توفیق این امر بزرگ را نصیب ما بگرداند

* شرایط دریافت وام از صندوق قرض الحسنه فاخربانک رسالت

1-عضویت فرد وام گیرنده و ضامن در سایت M.resalat.ir
2-انجام اعتبارسنجی وام گیرنده و  ضامن در سامانه مرآت(مدرک شغلی)
3- تحویل سفته ی وام گیرنده وضامن،سفته باید20درصدبیشترازمبلغ وام باشد.
4- درخواست اینترنتی وام ازاینترنت بانک شخص وام گیرنده و فعال سازی رمز اینترنت همراه.
5- انتقال امتیاز،معرفی وام.از سوی مدیریت صندوق (شخص مدیر عامل)
6- برآورد تسهیلات،انتخاب حساب و توان پرداخت اقساط.

7- تشکیل پرونده مقدماتی در دفتر شرکت فاخر سازه مهرگان گسترش جهت اخذ تاییدیه وثبت نام عضویت صندوق

راهنمای نحوه پذیرش و تشکیل پرونده در صندوق

فرم ثبت نام وام